PRAVILNO RAZVRŠČANJE OB ZASTOJU NA AVTOCESTI

S pravilno razvrstitvijo vozil ob zastoju na avtocesti omogočimo reševalnim vozilom hitrejši dostop do  ponesrečencev in s tem povečamo možnost preživetja tudi do 40 odstotkov.

Radijski oglasi
1. oglas
2. oglas
3. oglas
4. oglas

 

Razvrstitev vozil v primeru prometne nesreče na avtocesti pomembno vpliva na reševanje poškodovanih, zato ob vsakem zastoju upoštevajte pravilo o razvrščanju vozil.

Vedno, ko pride do zastoja, mora biti med kolonama vozil na prehitevalnem pasu in voznem pasu dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil, ki so opremljena z modro ali rumeno lučjo (reševalci, gasilci, policija, izvajalec rednega vzdrževanja, inšpekcijske službe…).

Vozila na voznem pasu se morajo razvrstiti na desno stran do robne črte, vozila na prehitevalnem pasu pa na skrajno levo stran do robne črte.

Priloga: Pravilno razvrščanje

TUDI DO 40 ODSTOTKOV VEČJA MOŽNOST PREŽIVETJA!Basic RGB


V PRIMERU NESREČE NA AVTOCESTI

Vsem, ki bi se kdaj znašli v prometni nesreči na avtocesti in hitri cesti, svetujemo, naj kraj nesreče glede na okoliščine ustrezno zavarujejo, ga označijo in ravnajo izjemno previdno. Ob zavarovanju kraja nesreče naj upoštevajo predvsem specifičnost kraja, kjer se je prometna nesreča zgodila.

Na avtocestah in hitrih cestah, kjer ob desnem robu vozišča poteka odstavni pas, naj vozilo odstranijo na odstavni pas in ga na primerni razdalji označijo z varnostnim trikotnikom in prižganimi varnostnimi utripalkami.Če je mogoče, naj se vozilo umakne na primerno mesto, denimo počivališče in se tam počaka na pomoč.

Če vozilo zaradi nesreče obstane na prehitevalnem ali voznem pasu in ga ni mogoče umakniti, naj se kraj na primerni razdalji čim prej zavaruje, nekdo od udeležencev pa naj prihajajoča vozila opozarja na nevarnost, vendar naj bo pri tem pozoren tudi na svojo varnost.

Policijo je treba o dogodku obvestiti čim prej. Med hojo po avtocesti in hitri cesti morajo osebe nositi odsevni brezrokavnik živo rumene ali oranžne barve.

Voznik in potniki naj vozilo zapustijo takoj, ko se prepričajo, da to lahko storijo varno in si nadenejo odsevne brezrokavnike. Vsi naj se umaknejo za varnostno ograjo, o nesreči takoj obvestijo policijo, voznik pa naj postavi varnostni trikotnik, s katerim druge udeležence opozori na nevarnost.

Udeleženci prometne nesreče na avtocesti in hitri cesti naj iz vozila ne izstopajo brezglavo, ampak naj se najprej prepričajo, v kakšnem položaju sploh je njihovo vozilo in koliko vozil je na cesti. Ob izstopu naj ne hodijo po nepotrebnem okoli vozila in naj ne ocenjujejo nastale škode, temveč naj poskrbijo predvsem za lastno varnost.

Če se je vozilo obstalo na viaduktu, naj se tudi prepričajo, kam bodo iz vozila izstopili. Isti nasveti seveda veljajo tudi za zavarovanje vozil, ki na avtocesti ostanejo zaradi okvare.

Ostalim voznikom pa svetujemo, naj pred krajem nesreče ali zastoja na avtocesti poskrbijo za pravilno razvrščanje in omogočijo reševalnim vozilom hitrejši dostop do kraja in ponesrečencev. Med kolonama vozil na prehitevalnem in voznem pasu mora namreč biti dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil.

Voznike, ki vozijo mimo prometnih nesreč, pozivamo, naj se ne ustavljajo na vozišču in si ne ogledujejo prometnih nesreč.


 

Priloga: Pazi, radar!


Priloga: Spremenljiva prometno informativna signalizacija


VOŽNJA V NAPAČNI SMERI

Vožnja po nepravilni strani avtoceste se zaradi velikih hitrosti velikokrat konča s hudimi posledicami. Večinoma gre za hude napake voznikov. Ti preprosto ne upoštevajo prometne signalizacije in zapeljejo na avtocesto v napačno smer. Najbolj značilna reakcija voznikov, ki se srečajo s tem, da pred seboj zagledajo nasproti vozeče vozilo je, da stopijo na zavoro. Toda voznik, ki se mu zgodi to, naj se čim prej s prehitevalnega pasu umakne na odstavnega.

Kako naj ukrepamo, ko se pred nami na avtocesti pojavi vozilo, ki vozi v napačno smer:

Kako ukrepati, če smo sami naredili prekršek in vozimo v napačni smeri?

Če se na napačni strani avtoceste znajdete sami, ukrepajte NEMUDOMA:

Kazenske določbe

Po področnem zakonu je za vožnjo v napačni smeri na avtocesti zagrožena globa v višini najmanj 1.200 EUR in izrekom 18 kazenskih točk, kar pomeni odvzem vozniškega dovoljenja.

Dodatna signalizacija na priključkih

V družbi DARS d.d. smo pred nekaj leti na priključke na avtocestah postavili dodatne informacijske table (»roke«), priključke dodatno označili s prometnimi znaki za prepovedan promet v eno smer (II-4), ki se večkrat ponovijo ter na vozišču dodali puščice.

Vzpostaviili smo tudi sistem zaznavanja vožnje v napačni smeri na avtocestnem priključku Vransko na štajerski avtocesti in na hitri cesti Srmin–Škofije.

Na odsekih avtocest in hitrih cest, kjer je nameščen sistem za nadzor in vodenje prometa, s sistemi video in mikro detekcije avtomatsko zaznavamo nasproti vozeča vozila. S pomočjo sistemov in nadzornikov prometa v naših nadzornih centrih ob zaznavi hkrati opozarjamo pravilno vozeče voznike s pomočjo prometnih vsebin na elektronskih portalih nad avtocesto oz. hitro cesto.

Vsi daljši predori na avtocestah in hitrih cestah (Kastelec, Dekani, Markovec, Šentvid, Ločica, Jasovnik, Trojane, Podmilj, Cenkova, Barnica, Podnanos, Tabor, Vodole, Malečnik, Močna, Golo rebro in Pletovarje) so opremljeni z video detekcijo, ki po celem predoru omogoča tudi zaznavo nasproti vozečega vozila.


Se odpravljate danes na pot?

Načrtovanje optimalne poti po Sloveniji