VARNOSTNA RAZDALJA

Vožnja na prekratki varnostni razdalji statistično predstavlja enega najbolj pogostih vzrokov prometnih nesreč. Največkrat je ta vzrok povezan tudi s prehitro vožnjo.

Velika večina voznikov vozi preblizu zaradi nepoznavanja dolžine zaustavitvene poti, ki jo njihovo vozilo pri zavijanju glede na hitrost in stanje vozišča opravi, del voznikov napačno meni, da s krajšo varnostno razdaljo povečajo propustnost ceste in da bodo tako hitreje na cilju, nekateri pa poskušajo z agresivnim »prilepljanjem« na zadek predhodnega vozila tega spraviti iz prehitevalnega na vozni pas.

Definicija varnostne razdalje izhaja iz področnega zakona in se glasi: »Voznik, ki vozi za drugim vozilom po istem prometnem pasu, mora voziti za njim na razdalji, ki ni manjša od razdalje, ki jo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v dveh sekundah (varnostna razdalja). Poleg tega velja tudi, da mora varnostna razdalja ne glede na vozne razmere omogočati, da lahko voznik zmanjša hitrost ali ustavi in s tem prepreči trčenje, če voznik, ki vozi pred njim, zmanjša hitrost ali ustavi. Zakon določa tudi minimalno varnostno razdaljo, kadar se ob dobrih prometnih razmerah oblikuje kolona, ki vozi z zmanjšano hitrostjo. V takšnem primeru se lahko varnostna razdalja zmanjša, vendar ne sme biti manjša od razdalje, ki jo vozilo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v eni sekundi.

Izhajajoč iz zgoraj zapisanega pravila in upoštevaje še druga načela varne vožnje, predvsem pomen in namen voznega in prehitevalnega pasu, velja, da mora voznik med vožnjo po avtocesti zaradi velike hitrosti še bolj kot na drugih cestah paziti na varnostno razdaljo. To je razdalja od vozila, ki vozi pred nami po istem prometnem pasu, ki nam omogoča, da lahko varno zmanjšamo hitrost ali celo ustavimo, če to stori voznik pred nami, in ki omogoči vozniku, ki nas je prehitel, da se pred našim vozilom varno vrne na vozni pas. Varnostna razdalja v normalnih okoliščinah ne sme biti manjša od razdalje, ki jo pri hitrosti, s katero vozimo, prevozimo v dveh sekundah: če upoštevamo hitrost 100 km/h, je varnostna razdalja vsaj 54 metrov, pri hitrosti 130 km/h pa znaša minimalno 72 metrov.

Varnostna razdalja, kot obveza voznikov, je torej splošno predpisana v področnem zakonu, upravljavec ceste pa lahko dodatno predpiše, da se vozi s predpisano varnostno razdaljo, kadar oceni, da je to ustrezno oziroma primerno. Tako je ob avtocestah vzpostavljena dodatno signalizacijo s predpisano (zahtevano) varnostno razdaljo v območju predorov, ali na odsekih, kjer so se pokazale druge motnje v prometu, pri čemer je postavljen prometni znak »najmanjša razdalja med vozili«. Najbolj poznane postavitve v zvezi z zahtevano varnostno razdaljo so na odsekih avtocest in hitrih cest, kjer so prisotni predori (stojijo znaki obvezna varnostna razdalja 50 metrov).

Pravilo dveh sekund

V družbi DARS d.d. smo pred časom izvedli projekt izboljšanja prometne varnosti na tem področju. Odločili smo se za sekundno metodo ali pravilo dveh sekund, ki ga uporabljamo tako, da ob robu vozišča izberemo neki predmet oz. orientacijsko točko (na primer postavljen prometni znak, cestni smernik, ipd.). Ko pred nami vozeče vozilo z zadnjim delom vozila prevozi to točko, začnemo šteti v sekundnem taktu: »enaindvajset, dvaindvajset«. Če isto mesto s sprednjim delom vozila prevozimo ob izteku štetja dveh sekund, imamo ustrezno varnostno razdaljo, če ga prevozimo prej, je naša varnostna razdalja premajhna.

Na avtocestnem omrežju smo izvedli pet testnih polj samonadzora varnostne razdalje, in sicer:


V PREDORIH

Vožnja skozi predore se bistveno razlikuje od tiste na odprti cesti. V predorih je prepovedano obračati, voziti vzvratno ali ustavljati, razen v nujnih primerih, ko lahko vozilo v ustavimo v odstavni niši – v tem primeru moramo vozilo takoj ugasniti! Ob vstopu in izstopu iz predora se, posebej ob slabem vremenu, zelo hitro spremenijo vozne razmere, zato moramo biti bolj pozorni kot sicer. Prehitevanje v enocevnih predorih je prepovedano (edini enocevni predor na naših avtocestah je slovensko-avstrijski predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2).

Varno skozi predor v zvočnem zapisu
1. posnetek
2. posnetek
3. posnetek
4. posnetek

Varnost v predorih na slovenskih avtocestah je tehnično podprta z:

Kako izgleda pravilna vožnja v predoru?

Kaj storimo v primeru zastojev v predoru ali prometne nesreče?

Kaj storimo v primeru okvire vozila ali udeleženosti v prometni nesreči?


Priloga: Varno skozi predor


Priloga: Na odstavnem pasu niste varni


Priloga: Starejši vozniki in varna vožnja po avtocesti


Se odpravljate danes na pot?